logotyp
Synpunkter och klagomål
 
Socialförvaltningen vill gärna ha dina synpunkter i form av klagomål, avvikelser eller förslag på förbättringar. Vi ser det som en möjlighet att förbättra och utveckla vår verksamhet och en möjlighet till dialog kring erbjuden service och tjänster. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet.

När du lämnar synpunkter, positiva som negativa, ska du alltid få ett gott bemötande och eventuella brister ska åtgärdas snabbt. Du ska också få återkoppling om vad som skett efter att din synpunkt inkommit. Synpunktshantering ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

I första hand bör du vända dig direkt till den som ansvarar för verksamheten, enhetschef eller annan personal. Du kan också lämna synpunkter och klagomål via formuläret som du just sett.

Självklart kan du också lämna synpunkter på annat sätt. Du kan till exempel
  • ringa oss på 018-727 00 00 (kommunens växel)
  • skriva ett brev, Uppsala kommun, Socialförvaltningen, 753 75 Uppsala
  • e-post: synpunkt.scf@uppsala.se
 
 
Socialförvaltningen 2017
Systemansvarig: Therese Andersson